CASE – utilaje de cursă lungă


11.12.2018

          Producătorul de utilaje CASE CONSTRUCTION EQUIPMENt a avut un an 2018 excelent, lansând nu numai noi serii de utilaje, dar și reușind testarea lor în faţa clienţilor în cadrul celor mai importante manifestări de profil din lumea întreagă, dar și local, prin dealerii naţionali.

În România, reprezentantul unic pentru utilajele de construcţii CASE este TITAN MACHINERY, care din anul 2011 a consacrat tradiţia demo-showurilor, desfășurate în întreaga ţară. În cadrul fiecărei demonstraţii, constructorii au ocazia să le vadă la lucru și chiar să testeze performanţele noilor generaţii de utilaje. Dar la fiecare demonstraţie sunt prezente alte tipuri de utilaje CASE, deoarece producătorul mondial este unul dintre puţinii constructori full-line. Dacă începutul de an a fost marcat de nu­meroase lansări, prezentări care au avut loc în cadrul expoziţiei INTERMAT Paris sau chiar mai devreme, pe parcursul întregului an uti­lajele au trebuit să demonstreze în practică, în condiţii dificile, încrederea investită în ca­lităţile lor.

Utilajele de carieră – testul rezistenţei

Mutându-se din Franţa în Anglia, CASE a oferit un spectacol complet în cadrul expozi­ţiei tradiţionale Hillhead, desfășurate în in­teriorul unei cariere de mari dimensiuni. Cu această ocazie cele două sisteme electroni­ce de control, SiteWatch și SiteControl, spe­cial create pentru o exploatare cu costuri re­duse a utilajelor CASE au fost adevărate ve­dete ale expoziţiei, fiind realizate numeroa­se demonstraţii practice, acestea fiind mon­tate pe diferite tipuri de utilaje.

Aici a avut loc și o premieră, fiind prezen­tat excavatorul din seria D, modelul CX750. Aceasta este cea mai mare și mai puternică mașină din gama de excavatoare. Cu o pute­re de 512 CP, acesta oferă cea mai bună pro­ductivitate pentru clasa sa, oferind o forţă de săpare maximă măsurată la nivelul cu­pei de 366 kN. Șasiul și atașamentele fron­tale au fost consolidate în majoritatea se­riilor D, în special, modelul CX750D fiind ca­pabil să lucreze în cele mai dure condiţii și să asigure o durată maximă de funcţiona­re. Tot la Hilhead a fost prezentat și mode­lul CX210D, acesta, la fel ca și toate echipa­mentele din această gamă întrunind stan­dardele Tier 4 Final, rezultatul fiind o men­tenanţă minimă, fără să fie nevoie de filtru de particule diesel (DPF) sau de costuri de service asociate.

Designul, un elemente definitoriu

Încărcătoarele pe roţi CASE au avut din­totdeauna o reputaţie solidă în ceea ce pri­vește furnizarea unei performanţe de lucru deosebite în aplicaţiile de carieră și cele te­rasiere. Este și cazul celei mai noi serii G ce cuprinde modelele 1021G, 821G și 721G. Ofe­rind un confort superior și protecţie pentru operator și vizibilitate mult îmbunătăţită, această gamă a ridicat standardele indus­triei echipamentelor de construcţii. Perfor­manţa absolut impresionantă este oferită de motoarele diesel EU Stage IV/Tier 4, pro­ducţie proprie.

Designul seriei G de încărcătoare fronta­le a fost selectat cel mai bun la categoria In­dustrial de către Ateneul din Chicago – Mu­zeul de Arhitectură și Design și Centrul Euro­pean pentru Arhitectură Artă Design și Stu­dii Urbane – din miile de înregistrări trimise de către cei mai mari producători și cele mai mari firme de design industrial din întreaga lume. În calitate de câștigător al premiului, designul încărcătoarelor frontale CASE seria G, face acum parte din Colecţia Permanentă de Design a Muzeului.

Întreaga gamă G de încărcătoare fron­tale beneficiază de caracteristici deosebi­te, precum o vizibilitate superioară, datorită celui mai mare parbriz din clasa sa, confort îmbunătăţit cu o interfaţă de control pre­mium, panou de control montat pe scaun şi un joystick nou, cu sensibilitate variabilă în funcţie de viteză, capacitate de ridicare mai mare, raportată la greutatea proprie, pen­tru o productivitate crescută, cabină presu­rizată cu HEPA şi posibilitatea instalării fil­trelor de carbon și, nu în ultimul rând, un de­sign nou, specific utilajelor din noua genera­ţie CASE Construction Equipment.

Noua cabină ridică standardele de con­fort și siguranţă, oferind operatorului un mediu de lucru plăcut, dar și funcţii de con­trol noi, eficiente, precum și o interfaţă ce o fac cea mai intuitivă și mai ușor de operat gamă produsă de CASE. Fiecare element a fost gândit pentru a furniza sentimentul că ești în cabina unui autoturism, combinat o performanţă industrială înaltă. În plus, ca­bina dispune de un sistem de filtrare şi re­circulare a aerului îmbunătăţit, cu un inter­val mai mare de înlocuire a filtrului. Pentru mediile de lucru foarte dificile, este posibi­lă echiparea cu un filtru de carbon. Interfa­ţa de control este intuitivă, pentru un con­trol facil şi productivitate ridicată, iar infor­maţiile afişate pe monitorul de 8 inch sunt uşor de citit, indiferent de cât de puternică este lumina soarelui. În plus, în funcţie de opţiuni, acest monitor afişează şi imaginile surprinse de camera video montată în spa­tele utilajului.

Rezistent, mai rezistent, dar cel mai economic?

Buldozerul 2050 din seria M poate fi ca­racterizat prin putere și precizie. Cel mai ma­re model din gamă, această mașină de 20- 22 tone a fost proiectată cu ideea de “masă și mușchi” în minte. Dotat cu un nou șasiu și cu tehnologia SCR, timpii consumaţi cu men­tenanţa și cu consumul de combustibil sunt acum reduși substanţial.

Cele trei modele de buldozere CASE din seria M sunt construite pentru o putere ma­re de împingere și o precizie gradată, în func­ţie de cerinţe. Motorul turbo livrează un cu­plu înalt și o forţă pe măsură. Acestea au un sistem eficient de răcire, echipat cu un ven­tilator reversibil, fiind proiectat astfel încât radiatoarele să lucreze fără nici o suprapu­nere, fiind montate precum feţele unui cub, iar fiecare radiator să primească aer proas­păt, o invenţie originală CASE. Cu pragul său ATB extrem de înalt, pachetul de răcire fur­nizează o performanţă mai mare atunci când temperaturile sunt ridicate și nu ne­cesită vreo modificare pentru lucrul în con­diţii extreme.

Transmisia hidrostatică livrează propul­sie pentru fiecare șenilă în parte, astfel că utilajul poate să continue să împingă la pu­tere maximă în timpul întoarcerii, rezulta­tul fiind un control total chiar pentru ope­raţiunile de finisare sau lucrul în pantă, pro­ductivitatea fiind impresionantă. Joystick-ul electrohidraulic proporţional oferă un con­fort extraordinar și un sentiment de încre­dere pentru operator în ceea ce privește controlul buldozerului.

Șenilele ultra-life cu lagăre cu ungere continuă și noul design heavy-duty al șa­siului măresc rezistenţa la uzură a pieselor ce transmit puterea motorului spre șenile, dar și durata de viaţă a șasiului cu până la 40%, chiar și în cele mai grele condiţii de ope­rare. Acest lucru aduce beneficii importan­te pentru clienţi, având în vedere faptul că uzura șasiului și a componentelor sunt res­ponsabile pentru 50% din costurile de men­tenanţă.

O gamă largă de configuraţii disponibile la comandă îi permite utilizatorului să alea­gă cea mai productivă variantă, care să se potrivească nevoilor proprii și să furnizeze cel mai bun control al costurilor.

Anul 2019 se anunţă a fi unul cel puţin la fel de interesant pentru CASE CONSTRUC­TION EQUIPMENt, acesta anunţând deja o prezentare de excepţie în cadrul expoziţiei BAUMA de anul viitor.