Cariere

02.02.2023
  • Promovează, prezintă și vinde mașinile și utilajele agricole comercializate de companie, în conformitate cu standardele și politicile comerciale ale companiei;
  • Stabilește întâlniri cu clienții și păstrează un contact permanent cu clienții din zona de care răspunde;
18.01.2023
  • Promovează, prezintă și vinde mașinile și utilajele agricole comercializate de companie, în conformitate cu standardele și politicile comerciale ale companiei;
  • Stabilește întâlniri cu clienții și păstrează un contact permanent cu clienții din zona de care răspunde;

11.01.2023
Oferă suport tehnic pentru funcționarea optimă a sistemelor GPS și efectuează intervenții pe teren, la client, pentru montarea, mentenanța si service-ul sistemelor GPS [...]

11.01.2023
  • Preia solicitările de piese de schimb de la clienți și identifică piesele respective; 
  • Verifică și identifică cele mai bune soluții tehnice și de preț în alegerea pieselor de schimb conform solicitărilor clienților;

11.01.2023
  • Promotes, presents and sells the irrigation systems / equipment marketed by the company, in accordance with the company's commercial standards and policies [...]

20.12.2022
  • Ținе еvidența opеrаțiunilor cu numеrаr și întocmeștе zilnic rеgistrul dе casă pеntru punctul de lucru; 
  • Ținе evidența facturilor primite dе lа furnizori, а fаcturilor еmisе, a mijloаcelor fixe aflate în incinta punctului de lucru;