Cariere

cv@titanmachinery.ro

04.06.2024
Promovează, prezintă și vinde sistemele / echipamentele de irigații comercializate de companie, în conformitate cu standardele și politicile comerciale ale companiei;
Stabilește întâlniri cu clienții și păstrează un contact permanent cu cei din zona de care răspunde;
04.06.2024

Promovează, prezintă și vinde piese dе schimb și/sаu materiale consumаbile pеntru mașinile și utilajеlе agricole/de construcții comеrciаlizаtе de companie, în ariа dе responsаbilitate [...]
04.06.2024
  • Promovează, prezintă și vinde mașinile și utilajele de construcții comercializate de companie, în conformitate cu standardele și politicile comerciale ale companiei;
  • Stabilește întâlniri cu clienții și păstrează un contact permanent cu clienții din zona de care răspunde;

04.06.2024
  • Promovează, prezintă și vinde mașinile și utilajele agricole comercializate de companie, în conformitate cu standardele și politicile comerciale ale companiei;
  • Stabilește întâlniri cu clienții și păstrează un contact permanent cu clienții din zona de care răspunde;


04.06.2024
Promovează, prezintă și vinde sistemele / echipamentele de irigații comercializate de companie, în conformitate cu standardele și politicile comerciale ale companiei;
Stabilește întâlniri cu clienții și păstrează un contact permanent cu cei din zona de care răspunde;
26.04.2024
  • Promovează, prezintă și vinde mașinile și utilajele de construcții comercializate de companie, în conformitate cu standardele și politicile comerciale ale companiei