Cariere

20.07.2021
  • Promovează, prezintă și vinde mașinile și utilajele agricole comercializate de companie, în conformitate cu standardele și politicile comerciale ale companiei;
  • Stabilește întâlniri cu clienții și păstrează un contact permanent cu clienții din zona de care răspunde;

16.07.2021
  • Promovezi, prezinți și vinzi piese dе schimb și/sаu materiale consumаbile pеntru mașinile și utilajеlе agricole/de construcții comеrciаlizаtе de companie, în ariа dе responsаbilitate alocată.

16.07.2021
  • Promovezi, prezinți și vinzi piese dе schimb și/sаu materiale consumаbile pеntru mașinile și utilajеlе agricole/de construcții comеrciаlizаtе de companie, în ariа dе responsаbilitate alocată.

07.07.2021
  • Promovează, prezintă și vinde mașinile și utilajele agricole de construcții comercializate de companie, în conformitate cu standardele și politicile comerciale ale acesteia;
  • Stabilește întâlniri cu clienții și păstrează un contact permanent cu clienții din zona de care răspunde;

07.07.2021
  • Ține evidența operațiunilor cu numerar și întocmește zilnic registrul de casă pentru punctul de lucru;
  • Ține evidența facturilor primite de la furnizori, a facturilor emise, a mijloacelor fixe;

07.07.2021
  • Este responsabil cu administrarea comenzilor de piese de schimb transmise furnizorilor pentru mașinile și utilajele agricole și de construcții;
  • Preia comenzile de piese de schimb din sistemul ERP și/sau de la alte departamente ale companiei;