05.04.2022
  • Promovează, prezintă și vinde mașinile și utilajele de construcții comercializate de companie, în conformitate cu standardele și politicile comerciale ale companiei;
  • Stabilește întâlniri cu clienții și păstrează un contact permanent cu clienții din zona de care răspunde;
11.01.2023
  • Preia solicitările de piese de schimb de la clienți și identifică piesele respective; 
  • Verifică și identifică cele mai bune soluții tehnice și de preț în alegerea pieselor de schimb conform solicitărilor clienților;

02.11.2022
  • Promovezi, prezinți și vinzi piese dе schimb și/sаu materiale consumаbile pеntru mașinile și utilajеlе agricole/de construcții comеrciаlizаtе de companie, în ariа dе responsаbilitate alocată.

24.02.2023
  • Responsabil cu efectuarea activităților de suport administrativ, logistic și de gestiune pentru echipamentele și piesele din cadrul departamentului Agricultura de Precizie; 
  • Oferă suport în vânzarea sistemelor de Agricultură de Precizie confom ofertelor negociate de specialisții de produs; 

23.02.2023
  • Responsabil/ă cu administrarea contractelor de vânzare-cumpărare piese de schimb; 


15.03.2023
  • Un pachet de beneficii în care salariul este exprimat în EURO net și plătit în lei, actualizat la cursul mediu din fiecare luna;
  • Bonuri de masă în valoare de 30 lei/zi lucrată oferite lunar în format electronic;