News

Utilaje de talie grea


13.11.2019

Excavatoare pe șenile seria D ale producătorului de talie mondială CASE, precum și încărcătoarele cu roţi din seria G pentru aplicaţii în carieră se remarcă pentru performanţele și productivitatea deosebite, combinate cu o utilizare eficientă a combustibilului. Acestea sunt utilizate în diferite zone de pe întreg mapamondul pentru lucrări de construcţie de drumuri sau extracţie de material terasier, în cele mai dure condiţii de mediu și exploatare.

 Linia de excavatoare pentru activităţi de exploatare în cariere, buldozere, încărcătoare dar și utilajele special construite pentru aplicaţii extreme reprezintă una dintre cele mai bine vândute echipamente la nivel mondial de către producătorul CASE CE.

EXCAVATOARELE CASE CX - echilibrul perfect între productivitate și economie

Excavatorele pe șenile de CASE seria CX acoperă aproape orice tip de aplicaţie de șantier, de extragere de material sau de prelucrare. Acestea încep cu modelul CX130D, de 13,4 t și motor de 105 CP, ca­pul de serie fiind CASE CX750D, cu o ma­să de 71,4 t și un motor cu o putere de 512 CP. Sistemul lor hidraulic inteligent încorporează nu mai puţin de cinci teh­nologii de control al consumului, în final utilizatorul putând să se bazeze pe un utilaj care livrează o putere mare, cu un consum minim orar.  Seria CASE CX este orientată spre productivitate, de exemplu cabina ope­ratorului este concepută pentru a oferi un mediu de lucru optim, cu o vizibilita­te excelentă asigurată în toate direcţii­le, nivel de zgomot și vibraţii remarcabil de mic și un sistem de comandă și con­trol bine pus la punct.

D-esign îmbunătăţit pentru performanţe D-urabile

Braţul și contrabraţul excavatoare­lor CASE pentru aplicaţii grele au fost reproiectate conform celor mai recente modele matematice de analiză a efor­turilor ce apar în timpul lucrului, pen­tru a reduce punctele de concentrare a acestora, menţinând totodată o greuta­te optimă, asigurând astfel cele mai bu­ne performanţe de ridicare.

Noile piese realizate dintr-o singură bucată turnată, fără suduri, de înaltă re­zistenţă, se regăsesc în special în zona flanșelor articulate, acestea având ro­lul de a reduce eforturile dinamice din timpul lucrului ce apar la nivelul orga­nelor de lucru, crescând astfel durabili­tatea acestora.

Șasiul acestora a fost de asemenea reproiectat, acesta primind un nou de­sign, scopul fiind acela de a reduce cor­doanele de sudură și de a facilita accesul la acestea, astfel fiabilitatea de asam­blu a mașinii fiind acum mult mai bună.

Un control mai bun al braţului – precizie înaltă de lucru

Sistemul de control al echipamen­tului hidraulic de lucru CASE Intelligent Hydraulic System (CIHS) este deja cunoscut și apreciat piaţă. Acesta asi­gură un control perfect asupra braţu­lui, indiferent de echipamentele utiliza­te, oferind în același timp un consum mi­nim de combustibil în oricare moment al unui ciclu de lucru (săpare, ridicare, roti­re, descărcare).

BULDOZERELE SERIA M – drumul spre putere

Buldozerele pe șenile CASE sunt pro­iectate pentru a realiza cu cât mai puţi­ne treceri o finisare cât mai bună a su­prafeţelor de lucru, fiind special constru­ite pentru a rezista celor mai dure apli­caţii de șantier. Motoarele lor sunt speci­al construite pentru a oferi un cuplu ma­re la o turaţie redusă, ceea ce reprezin­tă cel mai bun mod de lucru posibil pen­tru un buldozer.

Transmisia hidrostatică oferă sufici­entă putere pentru o deplasare contro­lată separat pentru fiecare șenilă, ast­fel că operatorul poate dispune de pu­terea maximă de împingere chiar și în curbe sau în cazul lucrului în pantă, ofe­rind de fiecare dată un control exact al grosimii stratului de material ce trebuie îndepărtat. Cabina special izolată oferă un nivel incredibil de redus al zgomotu­lui interior și vibraţiilor, fiind de aseme­nea incredibil de spaţioasă.  Cele trei modele ale seriei M oferă pu­teri de lucru de 138, 164 și 232 CP, canti­tatea de material împinsă la o trecere fi­ind cuprinsă între 3,18 și 5,54 mc.

Nivel de emisii scăzut - Tehnologie Premium Tier 4i

Motorul comon rail de ultimă genera­ţie reprezintă un state-of-art în dome­niu, acesta oferind performanţe maxi­me în ceea ce privește răspunsul rapid la o sarcină de lucru mare, generând ra­pid cuplul maxim, puterea necesară, toa­te acestea cu o economie de combustibil importantă.

Combustia amestecului din camera de aprindere a motorului este optimizată pentru eficienţă maximă: are loc la tem­peraturi ridicate și folosește un flux de aer 100% la temperatură redusă, deoa­rece admisia de aer este separată de cir­cuitul de evacuare. Motorul cu supraali­mentare utilizează un sistem de răcire Air-to-Air, care se bazează pe o tehno­logie ultramodernă ce utilizează injecţia combustibilului în sistem multipunct, re­zultatul fiind un cuplu livrat mărit, con­sum redus de combustibil și un motor si­lenţios, cu un nivel redus de vibraţii.

Motoarele din seria M pot funcţiona cu un ameste de 20% biodiesel, reducând și mai mult impactul asupra mediului. Când efortul de împingere crește și turaţia tin­de să scadă, puterea motorului crește cu până la 16% la 1.800 rpm. Rezultatul: performanţă constantă și capacitate mai mare de lucru. În plus, capacitatea de a lucra cu un cuplu ridicat la turaţii mai mi­ci ale motorului reduce uzura motorului.

Înaltă fiabilitate - șenile „ULTRA-LIFE”

Trenul de rulare reproiectat asigură o rezistenţă mai mare la forţele de împin­gere ce apar ca urmare a utilizării la ma­xim a lamei de împingere, asigurând un control optim asupra deplasării, o sta­bilitate foarte bună și o manevrabilita­te perfectă indiferent de tipul de teren.

Tehnologia exclusivă „ULTRA-LIFE“ dezvoltată de CASE, cu bucșe lubrifia­te, asigură o durată de viaţă mai mare a lanţului, șenilei și a altor părţi mobi­le, chiar și în cele mai dificile condiţii, în plus reducâd nivelul zgomotului buldo­zer. Având în vedere că 50% din costu­rile de întreţinere a buldozerelor se da­torează activităţii de întreţinere și înlo­cuire a componentelor de tractare, solu­ţia ULTRA-LIFE de la CASE oferă benefi­cii clare clienţilor care utilizează în con­diţii extreme buldozerele.

Încărcătoarele pe roţi seria g – să mutăm munţii

Încărcătoarele pe roţi CASE de peste 10 t– seria G sunt ofertate în nu mai pu­ţin de șapte tipuri, de la CASE 521G, cu o cupă de 2,1 t (3,9 mc) și până la cel mai mare model CASE 1121G, cu cupă de 10,2 t și volum de 5 mc.

Un scaun cu control inclus

Cotiera scaunului operatorului are integrat un sistem de control al cu­pei, oferind astfel un confort deose­bit în timpul lucrului. Funcţiile de con­trol proporţionale 3/4 sunt integrate în joystickul montat aproape de mâna operatorului.

Noile modele de Joystickuri cu rotire se regăsesc la nivelul fiecărei mâini, ofe­rind un mod de lucru similar celui de la excavatoare și o reducere considerabi­lă a oboselii acumulate. Au mod de lucru proporţional cu viteza, putând fi reglate la nivel încet/mediu/rapid.

Scaunul operatorului cu sistem de amortizare pneumatic se poate încălzi rapid atunci când se lucrează iarna.

De fapt, se poate vorbi despre mo­dul în care trăiești opt ore pe zi la bor­dul încărcătoarelor din seria G. Acestea au un mini-frigider ce menţine proaspă­tă mâncarea pentru prânz întreaga zi. De asemenea, numeroasele spaţii de stoca­re permit organizarea documentelor, a apei de băut sau altor obiecte personale.

În timpul lucrului operatorul deţine controlul întregului utilaj datorită ecra­nului color cu diagonală mare, de 8 inchi, acesta oferind un sistem de navigaţie in­tuitiv printre diferite funcţii de lucru, per­miţând realizarea a unui număr mare de setări personalizate. Nu trebuie uitat nici sistemul integrat hands-free, cu sistem automat de apelare și microfon conec­tat la sistemul de radio prin bluetooth.