News

Lucrări de infrastructură


26.08.2019

 CASE, unul dintre puţinii producători mondiali de utilaje de construcţii full-line, dispune de o gamă completă de echipamente puternice și robuste pentru lucrări de construcţie a drumurilor și lucrări de infrastructură de toate dimensiunile.

 De la excavatoarele grele pe şenile și încărcătoarele pe roţi versatile, până la grederele și buldozerele de ultimă generaţie, precum și o gamă de echipamente performante, cu un nivel ridicat de manevrabilitate: totul pentru a obţine o treabă bine făcută, la timp și profitabil.

Excavatorul CX 250 D-productivitate mărită și consum de carburant scăzut
Create pentru o performanţă ridica­tă, excavatoarele CASE se bazează pe o tehnologie avansată și pe numeroa­se invenţii in-house:

Sistemul hidraulic inteligent - încor­porează cinci tehnologii cheie de eco­nomisire a energiei care contribuie la reducerea substanţială a costurilor de operare, cu o creștere a productivităţii. De asemenea, cabina spaţioasă oferă un mediu de operare de primă clasă, cu o vizibilitate excelentă, cu un nivel re­marcabil de mic al zgomotului și un mo­nitor ușor de utilizat în cabină.

Design îmbunătăţit pentru perfor­manţele D-urable - braţul și contrabra­ţul au fost redesenate în conformitate cu cele mai recente criterii de analiză a tensiunii, menţinând în același timp op­timizarea greutăţii pentru a asigura cea mai bună performanţă de ridicare. No­ile piese de înaltă rezistenţă, cu flanșe articulate, reduc tensiunile care apar în timpul lucrului și măresc durabilitatea. Șasiul a fost redesenat pentru a facilita procesul de sudare, sporind fiabilitatea structurilor fabricate. Designul dezvol­tat de CASE numit One-Side-Slope utili­zat pentru proiectarea părţii inferioare a utilajului reduce semnificativ timpul necesar pentru curăţarea șenilelor. De asemenea a fost mărită grosimea plă­cilor din oţel utilizate pentru protecţia componentelor interioare importante.

Excavatorul CX 250 D Proiectare precisă, simplă și robustă pentru durabilitate ridicată

- Seria D oferă soluţii de design de vârf şi calitate ridicată,
- O gamă largă de variante constructive pentru braţ, inclusiv braţul Heavy-Duty cu pla­că de rezistenţă suplimentară și bare de ran­forsare pe partea inferioară,
- Mișcări de înaltă precizie şi control total al operatorului: Sistemul hidraulic inteligent CASE (CIHS) oferă economii de energie în toate fazele de timp ale ciclului (săpare, înălţare și balansa­re, descărcare). Noile pompe cu comandă elec­trică și o supapă principală de control mai mare asigură timpi de cicluri mai rapizi. Debitul de ulei poate fi ajustat în funcţie de nevoile de lucru. Ca urmare, creşte capacitatea de reacţie a mașinii la sarcina de funcţionare, rezultând cicluri de pâ­nă la 12% mai rapide decât generaţia anterioară.

Buldozerul 1650M – putere şi precizie
Buldozerele CASE pe șenile sunt proiec­tate pentru aplicaţii de înaltă precizie. Mo­torul a fost dezvoltat pentru a livra puteri mari la turaţii scăzute, un mod de lucru ideal pentru astfel de utilaje. Transmisia hidros­tatică livrează permanent suficientă pute­re în orice condiţii, mai ales la lucrul pe pan­te. Cabina este modernă, izolată fonic şi îm­potriva vibraţiilor, mediul de lucru este spa­ţios şi plăcut.

Șasiul reproiectat asigură o rezistenţă sporită la efort și reprezintă balanţa per­fectă între echilibru şi controlabilitate spo­rită. Tehnologia exclusivă „ULTRA-LIFE” ca­re asigură lubrifierea automată a articulaţi­ilor oferă o durată de viaţă și implicit de lu­cru mai mare a utilajului, reducând în același timp nivelul de zgomot al acestuia.

Operatorul deţine controlul deplin asupra puterii imense a oricărui buldozer din seria M. Acest lucru este posibil datorită joystick-ului electrohidraulic, care poate fi personali­zat de către fiecare operator din punctul de vedere al sensibilităţii, acesta controlând exact direcţia, astfel ciclurile de lucru fiind mai scurte deoarece reglarea înălţimii lamei este extrem de precisă. Electronica avansa­tă permite operatorului să controleze func­ţiile specifice în plus faţă de mișcările stan­dard ale lamei:

- calculatorul de bord poate fi setat di­rect de la joystick,
- reacţia lamei poate fi setată prin alege­rea a trei niveluri de sensibilitate,
- butonul special reduce imediat viteza lamei cu 50% pentru un contur mai precis al solului,
- modulul de vibrare al lamei permite ope­ratorului să scurgă rapid materialul, în spe­cial atunci când lucrează cu soluri lipicioase.

Cabina din seria M este proiectată pentru a ofer operatorului toate condiţiile de con­fort şi siguranţă pentru un randament su­perior. Designul său modern asigură o vizi­bilitate completă a lamelor. Scaunul cu sus­pensie pneumatică este ușor de reglat, ofe­rind fiecărui operator o poziţie de lucru per­fectă în funcţie de greutatea și înălţimea sa. Sistemul de aer condiţionat puternic, combi­nat cu cel mai bun nivel de zgomot din cla­să, oferă un mediu excelent de lucru, redu­când stresul operatorului în timpul zilelor lungi de lucru.

Încărcătorul pe pneuri 721 G – poate munta munţii
Gama de încărcătoare CASE din seria G, cu masă de lucru de peste 10 tone, oferă șapte modele, toate cu un nivel ridicat de confort al operatorului, cu o productivitate verificată de­ja pe șantiere din întreaga lume şi un consum eficient de carburant. Transmisia ProShift asi­gură o economie de combustibil în medie de 1,5 litri pe oră și cicluri mai rapide cu 20%.

Aceste performanţe reprezintă însuma­rea a trei caracteristici premium:

1. Transmisie cu 5 trepte. Cele 5 viteze per­mit funcţionarea întotdeauna la turaţii mai mici, comparativ cu transmisia în 4 trepte. Re­ducerea turaţiei conduce la o utilizare mai re­dusă a combustibilului. Atunci când este se­lectat modul ECO, motorul şi transmisia dau prioritate consumului redus de carburant.

2. Blocarea convertizorului de cuplu. Pun­ţile sunt mai dure, mai mari și mai ușor de întreţinut datorită faptului că sunt construi­te din trei bucăţi. Frânele cu discuri multiple, din bronz sinterizat rezistent, sunt montate în fiecare butuc. Axele pentru sarcini grele sunt proiectate pentru a susţine anvelopele L5 sau anvelopele pline pentru medii foarte abrazive. Rezultatele sunt imediate:

- reducerea uzurii anvelopelor cu 20-30%, deoarece acest tip de diferenţiale nu reduc alunecarea anvelopelor prin frecare,
- reducerea consumului de combustibil deoarece nu există o frecare între piese în diferenţial,
- reducerea perioadelor de întrerupere a lucrărilor de întreţinere din cauza compo­nentelor în mișcare mai puţine cu diferen­ţiale deschise.

Cu sistemul de blocare automată 100%, întreg cuplul disponibil este transmis roţilor pentru a oferi un efort maxim de tracţiune.

Autograderul 836 C – deschide noi drumuri

Una dintre cele mai importante noutăţi aduse autogredelor de către producăto­rul CASE este funcţia de schimbare auto­mată. aceasta ușurează munca operato­rului și optimizează performanţele mași­nii, permiţând funcţionarea motorului în cea mai productivă zonă a curbei de pu­tere. Şi în acest caz, blocarea automată a diferenţialului duce puterea la roata sau roţile cu cea mai bună aderenţă, fără ca şoferul să intervină.

Grederul poate fi utilizat cu succes şi în aplicaţii de compactare, eliminând nece­sitatea unei flote mărite de utilaje. Inde­pendent de transmisia aleasă, 4 WD sau 6WD, modelul 836C poate fi echipat și cu anvelope de 24 „: soluţia ideală pe soluri neuniforme.

Noile gredere CASE au cel mai precis circuit hidraulic existent în prezent pe piaţă. Cu un sistem de control disponibil la nivelul operatorului extrem de receptiv și precis, hidraulica îşi face mereu dato­ria. O pompă axială cu pistoane cu acţio­nare directă controlează numai cantitatea necesară de ulei, evitând astfel orice pierdere de energie. Cu toate acestea, un comutator special instalat în cabină îi permite operatorului să obţină puterea maximă a circuitului hidraulic, indepen­dent de turaţia motorului, pentru aplicaţii aextreme.