News

CASE Construction Equipment – mașini specializate


16.01.2019

     CASE Construction Equipment este unul dintre puţinii producători globali care produc întreaga gamă de utilaje pentru construcţii. Mașini cât mai rezistente, cu un consum redus și cu o putere mare de lucru, iată ceea ce doresc constructorii din întreaga lume. Capacitatea de a dezvolta motoare puternice, economice, lanţuri cinematice de transmitere a puterii eficiente, dar și rezistente, sisteme electronice de comandă și control care să asigure, indiferent de gradul de pregătire a operatorului, o exploatare eficientă a mașinii, iată câteva elemente de bază fără de care nu poţi fi un jucător global.

Gama de încărcătoarele frontale compacte CASE – URBAN LINE

CASE oferă o gamă completă de încăr­cătoare frontale compacte, echipate com­plet pentru toate aplicaţiile, de la construc­ţii de drumuri până la centre de reciclare, de la construcţii urbane, la cariere.  Încărcătoarele frontale compacte CASE sunt perfecte pentru orice misiune de lucru, fiind dotate cu lanţul cinematic Versa-Boom pentru o rază de lucru excelentă, vizibilita­te și ridicare paralelă perfectă, dar și o mai mare retenţie de material datorită cupei ca­re se rotește mai mult. O cabină confortabilă îl ajută pe opera­tor să nu simtă nici un disconfort în timpul lucrului, iar pentru verificările tehnice zilnice există acces facil la punctele de service am­plasate la nivelul solului. Aceste utilaje sunt ideale pentru aplicaţiile de peisagistică, ma­nevrare a materialelor industriale și de con­strucţii rezidenţiale.

Stabilitate extraordinară și control
Combinaţia dintre axa spate oscilantă și articulaţie reduce oscilaţia cabinei cu 50% sau chiar mai mult. Controlul milimetric es­te posibil datorită decuplării transmisiei în timpul fazei de decelerare, care apoi cuplea­ză frâna progresiv. De asemenea, încărcă­toarele compacte de la CASE pot manevra paleţi de dimensiuni mai mari. Datorită înăl­ţimii mici a cabinei, nu se pierde timp nici­odată: modelele 21F și 121F: 2,46 m; 221F: 2,63 m; 321F: 2,68 m.

Înălţime superioară de descărcare
Încărcarea se face centrat și la o înălţime mai mare, iar braţele CASE tip banană faci­litează încărcarea în centrul trailerului, fă­ră ca utilajul să atingă marginea cu braţele. Încărcătoarele frontale compacte CASE sunt extrem de versatile, indiferent că es­te vorba de netezirea asfaltului, transpor­tul zăpezii, măturare, compactare, datorită dotării din fabrică cu două circuite hidrauli­ce, care oferă un debit maxim la o turaţie re dusă și constantă a motorului, existând în­să și opţiunea de debit maxim pentru mo­delele 221F și 321F.

Confort și siguranţă și control, în orice condiţii de lucru
Cabina încărcătoarelor compacte fronta­le CASE este confortabilă și sigură. Nici mai mult nici mai puţin de 10 ventilatoare cu aer asigură un climat perfect în interior, indife­rent de anotimp, iar toate funcţiile utilajului sunt controlate cu ajutorul unui joystick. În cazul în care un obiect de 227 kg cade pes­te utilaj de la o înălţime de 5 m, cabina es­te protejată complet, fiind construită cu res­pectarea celor mai înalte standarde interna­ţionale de siguranţă ROPS și FOPS nivelul II.  Schimbarea rapidă a atașamentelor, în doar câteva secunde, este posibilă pentru toate utilajele CASE. Cuplajul hidraulic este controlat cu ajutorul joystick-ului all-in-one. Cu ajutorul conectorilor de tip împinge-tra­ge, nu este necesară utilizarea unor unelter de mână pentru a schimba atașamentele.

Funcţia Ride Control este activată nu­mai atunci când este nevoie, la peste 7 km/ oră prevenind balansarea braţului. Aceeași funcţie asigură transportul materialului în cupă chiar pe un teren accidentat, fără pier­derea acestuia. Utilajul poate încărca între 1,9-2,5 tone de material și poate lucra fără probleme în spaţii înguste, datorită razei scurte de întoarcere. Toate motoarele sunt produ­se de către FTP, î=in-house, acestea fiind special proiectate pentru a asigura un ni­vel scăzut de emisii (EU Stage IIIB/Tier 4), și nu necesită filtru de particule. Încărcătoarele frontale compacte CA­SE se pot deplasa rapid, fiind posibilă ac­tivarea vitezei Turtle/Rabbit chiar dacă sunt încărcate. Modelele 221F și 321F sunt disponibile în versiunea High Tra­vel Speed ce oferă o viteză maximă de 33 de km/oră.

Încărcătoarele compacte pe șenile CASE – gama Recycling
Indiferent de sarcina de lucru care trebu­ie îndeplinită, CASE are cu siguranţă în gamă un mini încărcător multifuncțional sau un încărcător compact pe șe­nile care să răspundă oricăror cerinţe. De al­tfel, producătorul a adus anul trecut nume­roase îmbunătăţiri acestei game de utilaje, oferind utilizatorilor mai multă performan­ţă şi capacitate tehnică, astfel că, în prezent, toate aceste mașini sunt echipate cu mo­toare de 90 de CP ce întrunesc standardul de poluare Tier 4 Final.

Cu cea mai mare putere din clasa lor și o forţă de săpare a cupei superioară, mini încărcătoarele multifuncționale CASE cu siguranţă oferă performanţa și productivitatea necesară pentru orice tip de activitate. De asemenea, ele sunt dotate cu cea mai mare cabină din industrie, astfel că operatorul se bucură, în ciuda dimensiunilor compacte ale utilajului, de un mediu de lu­cru confortabil și o vizibilitate excelentă din toate unghiurile de lucru. Combinaţia dintre un motor ce oferă un consum mic orar de combustibil și un rezer­vor de capacitate mare oferă posibilitatea de a lucra un schimb întreg fără a alimenta, deci fără pauze nedorite.

Stabilitate remarcabilă
Șasiul power stance oferă o stabilitate și un plus de confort, specifice utilajelor de capacitate mai mare, oferind datorită rezis­tenţei sale sporite o capacitate de ridicare superioară altor utilaje din aceeași clasă, in­diferent de condiţiile de lucru de pe șantier. Forţă de săpare este una de top. Design-ul cilindrului și al șasiului furnizează o pute­re de împingere maximizată. Geometria ci­lindrului optimizează puterea de împingere și de tragere a mini încărcătoarele multifuncționale și a încărcătoare­lor compacte pe șenile de la CASE, în timp ce faptul că întreg efortul de săpare/încăr­care ale cupei este descărcat direct pe șa­siul ranforsat, contribuie la creșterea forţei de împingere.

Puternice la exterior, confortabile la in­terior, un șasiu robust, toate acestea asi­gură o operativitate de durată. Noile în­cărcătoare compacte pe șenile CASE sunt echipate cu un șasiu robust, proiectat să menţină utilajul pe drum pe pantele abrup­te și să preia comanda pe terenurile mlăș­tinoase sau nisipoase. Șasiul are un ca­dru rigid cu puţine părţi mobile, pentru o mai mare durabilitate și o mentenanţă mai ușor de realizat decât sistemele de șenile cu suspensie.

Mentenanţă sigură și rapidă
Cabina este ușor de basculat, oferind ac­ces la componentele hidraulice și la cele de transmisie. Un sistem de blocare, de sigu­ranţă, care previne cabina să cadă, este acti­vat automat. Acces-ul ușor, punctele de ser­vice zilnice grupate împreună și filtrele am­plasate la distanţă unul faţă de celălalt în­seamnă că acestor utilaje le este ușor să lu­creze la eficienţă maximă.

Versatilitate mare
Mini încărcătoarele multifuncționale și încărcătoarele compacte pe șenile CASE acceptă o gamă largă de atașa­mente, fiind extrem de versatile și putând fi folosite, prin urmare, într-o mulţime de apli­caţii de lucru. În plus, atașamentele pot fi schimbate foarte rapid.