CASE 580 ST – un buldoexcavator cu dedicaţie


15.07.2020

               CASE Construction, unul din marii constructori mondiali de utilaje pentru construcţii și printre puţinii producători full-line a reușit, prin investiţii importante în tehnologii moderne, să dezvolte o serie de mașini ce pot fi pregătite încă din fabrică pentru diferite activităţi din domeniul construcţiei de drumuri, extragerea și prelucrarea pietrei, activităţii de reciclare, lucrări de construcţii și întreţinere în zone urbane.

Datorită unei reţele de distribuţie in­ternaţională bine pusă la punct, CASE Construction oferă utilajele adapta­te inclusiv unei anumite zone geografice, ce­rinţele constructorilor fiind totdeauna atent analizate, răspunsul tehnicienilor producăto­rului fiind la nivelul așteptărilor totdeauna.

 Ultra echipat, pentru a face faţă tuturor provocărilor

               Analiza pieţei din România a permis spe­cialiștilor Titan Machinery România să lan­seze, începând cu această lună, o ofertă unică pentru constructori: buldoexcavatorul CASE 580 ST cu nu mai puţin de șapte accesorii in­cluse, totul la același preţ. 580 ST este un model bine cunoscut în România, fiind achiziţionat de obicei pentru a acoperi acti­vităţi diverse, de la construcţii și până la re­paraţii ale infrastucturii de utilităţi sau pen­tru zona de reciclare.

Pentru a evalua corect oferta Titan Ma­chinery, trebuie spus că firmele de construc­ţii, și nu numai, achiziţionează aceste utilaje datorită capacităţii de a se deplasa rapid de la un șantier la altul, în general activitatea de bază fiind cea de săpat, materialul extras fiind apoi, cu același utilaj, încărcat în cami­oane. De obicei, rezistenţa sa și capacitatea de a lucra în condiţii de lucru cât mai diverse sunt principalele atuuri solicitate.

Însă, totdeauna costurile de operare și profitul adus reprezintă argumentul su­prem în achiziţionarea unui utilaj. Și astfel, una dintre marile sale calităţi, și anume fap­tul că poate efectua săpături de diverse ti­puri, aduce și cheltuieli suplimentare, pentru că, de multe ori un buldoexcavator necesi­tă diferite tipuri de cupe de săpare.

Acum constructorii pot evita costurile su­plimentare datorate achiziţionării unei cupe de săpare specializate, oferta specială Titan Machinery incluzând în costul unui utilaj nu mai puţin de șase accesorii: trei cupe de 300, 600 respectiv 900 mm, o cupă de taluzare, o cupă trapezoidală pentru șanţuri și furci pentru stivuire.

Despre CASE 580 ST

Motorul său cu o putere de 97 CP poate lucra în regimuri de lucru variate. De exem­plu, puterea maximă poate fi atinsă la o tura­ţie de 2.200 rpm, fiind necesară pentru a fa­ce faţă unei încărcări de lucru maxime.Pen­tru deplasări sau staţionare la ralanti, tura­ţia scade la 950 rpm, consumul orar fiind ast­fel redus drastic.

Pentru a mări puterea de lucru, de exem­plu forţa de săpare măsurată la nivelul din­ţilor cupei, presiunea în circuitul hidraulic de lucru este de 205 bar. Astfel, la 2.200 rpm, pentru a susţine această putere, este nece­sar un debit de 156 l/min, sistemul de pom­pare central cu sistem low sens variind vo­lumul de lichid din sistemul hidraulic în con­cordanţă cu forţa necesară a fi dezvoltată de către echipament în timpul lucrului.

Transmisia 4WD Powershift, opțională, asigură 4 vi­teze în spate (6 - 10 - 21 – 40 km/h) și 4 înainte (7 - 12 - 26 - 47 km/h), astfel CASE 580 ST dând dovadă de o flexibilitate deo­sebită în timpul lucrului, permiţând depla­sarea în ambele sensuri fără a fi nevoie ca utilajul să se întoarcă. Acest avantaj este semnificativ, în special în timpul activităţi­lor repetitive.

Cabina este certificată ROPS/FOPS con­form celor mai noi norme internaţionale, oferind un loc sigur pentru operator în cazul căderii unor obiecte grele sau a răsturnării, rezistenţa sa la deformare fiind excelentă.