Pentru CASE, viitorul a început în 2019


27.01.2020

Așa cum constructorii din întreaga lume se așteptau, CASE a venit în acest an la BAUMA, în cadrul standului său tradiţional de mari dimensiuni, cu cincisprezece utilaje diferite, dar toate performante, toate oferind capacităţi tehnice superioare gamelor anterioare. Bineînţeles, inima fiecărui utilaj, motorul, a fost și el reproiectat, de data aceasta întrega gamă de utilaje oferind indici de poluare mai reduși decât cele mai exigente standarde europene. Cum utilizatorii sunt interesaţi în pri­mul rând de consum, trebuie remar­cată excelenta prestaţia a noii ge­neraţii de motoare, care nu numai că oferă un consum mai redus, dar și un cuplu ma­xim mai mare, comparativ cu generaţiile mai vechi. Dar marea surpriză avea să vină însă de la un... proiect.

Proiectul TETRA ... gazul va fi combustibilul viitorului?

BAUMA 2019 a reprezentat un moment de cotitură în domeniul construcţiilor de uti­laje de construcţii, aproape toţi producători importanţi prezentând modele de utilaje cu motor electric. Dar, deoarece domeniul con­strucţiilor necesită forţe mari pentru săpa­tul, încărcatul și transportatul pământului, acest tip de alimentare se limitează deo­camdată la utilaje super-ușoare, în gene­ral de o tonă. Putem spune că acumulatorii din prezent nu sunt suficient de buni pentru utilajele de construcţii, sau poate că varianta electrică nu reprezintă viitorul în acest domeniu, da­că nu vor fi dezvoltate noi tipuri de baterii, cu o capacitate de încărcare mult mai mare, într-un timp mult mai scurt.

În acest context, se explică ușor atenţia deosebită de care sa bucurat standul CASE din cadrul BAUMA 2019, o expoziţie vizitată anul trectut de aproape o jumătate de milion de specialiști, aici fiind prezentat un încăr­cător pe pneuri cu motor cu alimentare... pe gaz. Și mai mult, utilajul prezentat, un ade­vărat prototip de genul celor prezentate în general de către producătorii de mașini mici, a venit cu numeroase inovaţii la nivelul ca­binei sau a managementului puterii, projec­tTETRA fiind primul de acest tip prin care am putut vedea în direct cum vor arăta vii­toarele utilaje CASE: mai eficiente ca nicio­dată, mai simplu de operat și foarte sigure.

Șantierele accesibile tuturor

Dacă din ce în ce mai mult segmentele de populaţie cu diferite dizabilităţi fizice sau ac­cidente de muncă pot accesa locuri de mun­că care până acum câţiva ani erau dedicate numai persoanelor cu o formă fizică foarte bună, sectorul construcţiilor, mai ales mun­ca pe șantier necesită în general oameni să­nătoși și puternici. BAUMA 2019 a marcat și din acest punct de vedere un punct de cotitură, producă­torul de echipamente de construcţii CASE prezentând un prototip de buldoexcava­tor cu adevărat special, o mașină gândită să se potrivească tuturor necesităţilor din acest domeniu. „Privind spre viitor, credem că este vital ca mașinile CASE să fie acce­sibile tuturo.r Ceea ce demonstrează acest prototip este misiunea noastră continuă de a încuraja o comunitate din care fac par­te toţi operatorii, oamenii din spatele uti­lajelor noastre „, a spus cu ocazia lansă­rii Egidio Galano, director de produse com­pacte CASE.

Practic, scaunul coboară automat, și ope­ratorul poate să ajungă în cabină prin ridica­rea acestuia, totul fiind controlat din joystic­kurile montate pe acesta. În plus, ascensorul extern este pliat înapoi atunci când nu este utilizat, așa că nu afectează în niciun fel ac­tivitatea utilajului. Buldoexcavatorul poate fi dotat și cu comenzi manuale în locul pe­dalelor, pentru cei care nu se descurcă cu ele, așa că operatorul va putea deţine me­reu controlul asupra mașinii. Pornind de la acest prototip, cei de CASE doresc să im­plementeze aceste idei și la alte utilaje din portofoliu. Ca de obicei, în cadrul standul CASE din ca­drul BAUMA a fost împărţit pe activităţi, pen­tru ca vizitatorii să se poată orienta mai ușor spre secţiunea care îi interesează direct în activitatea lor:


Utilaje de carieră

Încărcătorul pe roţi CASE 1121G, excava­torul CASE CX300D și un camion IVECO As­tra HD9 reprezintă baza acestei activităţi. Toate mașinile posedă dexteritatea și pute­rea necesare pentru a face faţă cerinţelor mineritului. Modelul CASE 1121G este echipat cu un motor industrial FPT Stage IV fără filtru de particule diesel (DPF), oferind cele mai bu­ne performanţe de cuplu la turaţie scăzu­tă, fără a mai necesita un sistem suplimen­tar de răcire. Inovaţia continuă la nivelul ca­binei, cu un parbriz curbat și un afișaj ino­vator, care oferă vizibilitate şi confort opera­torului. O pompă controlată electronic, o su­papă principală mai mare și mai mulţi sen­zori hidraulici fac din CASE CX300D un utilaj cu o forţă de rupere impresionantă, cu şa­se procente mai mare comparativ cu mode­lul anterior, ideal pentru o carieră. Multitu­dinea de senzori monitorizează continuu ca­racteristicile tehnice ale lucrărilor ce trebuie efectuate, oferind un răspuns automat prin asigurarea unui debit hidraulic exact cât să dezvolte forţa necesară la nivelul cupei pen­tru a lucra rapid și în siguranţă.

Reciclare

La capitolul reciclare vedeta a fost auto­graderul CASE 821G pentru manipularea de­șeurilor (WH) Motorul CASE 821G WH Stage V este echipat cu tehnologie de tratare a no­xelor Hi-eSCR2 de la FPT Industrial. Proiectat special pentru industria de reciclare, graderul CASE 821G WH dispune, de asemenea, de un pachet complet de securitate care protejea­ză mașina și previne acumularea de materi­ale, incluzând o protecţie a punţii faţă, dispo­zitive de ridicare a cilindrilor, curele de ejec­ţie a cadrului din partea frontală și protecţia rezervorului.

Construcţii urbane

În privinţa construcţiilor urbane, vizitato­rii au putut admira excavatorul CASE CX90D, încărcătorul compact CASE TV450, excava­toarele CASE CX18C și CX37C sau încărcăto­rul compact CASE 321F. Modelul CASE CX90D MSR completează gama de excavatoare CASE D, prin adăuga­rea unei opţiuni de dimensiuni medii. Aceas­tă versiune are un motor Stage V cu o capa­citate de 3,3 litri care produce 69 CP. Acest lu­cru duce la creșterea cuplului pe o plajă mai largă şi scăderea turaţiilor. Cel mai rapid din clasa sa, CASE CX90D ofe­ră, de asemenea, opţiuni cum ar fi dispoziti­vele de cuplare rapidă și luminile cu LED. Be­neficiind de cele mai recente progrese în ce­ea ce priveşte confortul operatorului, această mașină nouă are cabina spaţioasă, monitoa­re mari și ușor de citit, dar și un scaun conce­put special pentru a reduce oboseala.