Termeni și condiții

POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 
A. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal
In calitate de operator de date cu caracter personal, conform Notificarii nr. 28379 emise de A.N.S.P.D.C.P., in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile ulterioare („Legea nr. 677/2001”), Titan Machinery Romania SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in scopuri de marketing, vanzari, informari periodice (newsletter, sms), numai daca exista acordul dumneavoastra exprimat in scris si numai atata timp cat va mentineti acest acord.

Prin date cu caracter personal se intelege orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Cea mai mare parte a site-ului www.titanmachinery.ro (“Site-ul”) poate fi vizitata fara a ne oferi datele dumneavoastra personale, cum ar fi nume, prenume, email sau numar de telefon. 
In anumite situatii, Site-ul nostru poate utiliza cookie-uri si tag-uri pixel. Astfel, vizitand Site-ul nostru, vom obtine anumite informatii prin mijloace automate precum IP-ul dummneavoastra, tipul de browser pe care il folositi si activitatea generala a browser-ului. Pentru aceste informatii, Titan Machinery Romania SRL va asigura masurile de protectie si confidentialitate adecvate.
In situatia in care solicitati produse sau servicii prin intermediul Site-ului, Titan Machinery Romania SRL inregistreaza si prelucreaza numai informatiile cu caracter personal oferite in mod voluntar si fara nicio constrangere de dumneavoastra. In acest sens, prin completarea formularelor de pe Site, va rugam sa va exprimati, prin bifarea casutei (Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale mai sus solicitate, cu Termenii si Conditiile de Utilizare si cu Politica privind Protectia Datelor cu Caracter Personal) acordul expres si neechivoc pentru ca Titan Machinery Romania SRL sa prelucreze datele dumneavoastra personale referitoare la nume, prenume, telefon, e-mail, adresa (inclusiv, dar fara a se limita la colectare, inregistrare, utilizare, stocare), in scopul vanzarii de produse sau servicii. In cazul in care nu va exprimati acordul expres si neechivoc prin bifarea casutei (Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale mai sus solicitate, cu Termenii si Conditiile de Utilizare si cu Politica privind Protectia Datelor cu Caracter Personal), Titan Machinery Romania SRL nu va inregistra solicitarea pe care o efectuati. In acest caz, aveti posibilitatea de face solicitarea telefonic (la +4 0374 367600 sau la celelalte numere afisate in rubrica „Contact”) sau prin e-mail (office(at)titanmachinery.ro).

De asemenea, informatiile cu caracter personal pe care le furnizati cu prilejul solicitarii telefonice, prin e-mail direct sau in la sediul nostru (nume, prenume, telefon, e-mail, data nasterii, adresa, CNP) sunt inregistrate si prelucrate de Titan Machinery Romania SRL numai in masura in care aceste informatii au fost oferite de dumneavoastra fara nicio constrangere si cu o prealabila informare. 

Titan Machinery Romania SRL nu isi asuma nicio raspundere pentru informatiile/datele/documentele inexacte, incorecte, pe care ni le furnizati. In cazul in care Titan Machinery Romania SRL are suspiciuni privind autenticitatea documentelor sau informatiilor puse la dispozitie, este indreptatita sa sesizeze autoritatile/institutiile publice cu competente de investigare, supraveghere si control.

In cazul in care, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, institutii ale statutului cu atributii in domeniul statisticii ne solicita, in scopuri statistice, furnizarea de informatii, datele dumneavoastra cu caracter personal raman in continuare securizate si in deplina confidentialite, acestea nefiind dezvaluite.

Datele dumneavoastra personale pot fi prelucrate in scopuri de marketing, informari periodice (newsletter), numai daca exista acordul dumneavoastra exprimat in scris si numai atata timp cat va mentineti acest acord.

In masura in care, in conformitate cu prevederile legale imperative in vigoare, date/informatii cu caracter personal sunt solicitate Titan Machinery Romania SRL de organe de cercetare penala, politie, organisme si institutii de control financiar, fiscal, securitate sociala, instante de judecata si orice alte institutii si/sau autoritati de supraveghere si control, Titan Machinery Romania SRL are obligatia legala de a furniza datele/informatiile solicitate, fara a va cere acordul prealabil, inclusiv in cazul in care va opuneti sau nu va exprimati punctul de vedere.
  
B. Drepturile privind protectia datelor cu caracter personal
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, aveti urmatoarele drepturi:
(a) dreptul de informare/acces la date, respectiv confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu sunt prelucrate de Titan Machinery Romania SRL, precum si la legalitatea acestei prelucrari (art. 12 si art. 13 din Legea nr. 677/2001); in egala masura, aveti dreptul sa primiti: (i) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; (ii) existenţa drepturilor prevazute de lege, in special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile in care pot fi exercitate; (iii) orice alte informaţii a caror furnizare este impusa prin dispoziţia Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, ţinand seama de specificul prelucrarii. 

(b) dreptul de intervenţie asupra datelor, constand in rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma reglementarilor legale, in special a datelor incomplete sau inexacte (art. 14 din Legea nr. 677/2001); cu titlu de exemplu, in cazul in care (unele dintre) datele personale pe care le-ati furnizat (numar de telefon, adresa e-mail, persoana imputernicita etc.) nu mai sunt actuale, va rugam sa ne informati in scris pentru a putea efectua modificarile corespunzatoare. 
(c) dreptul de opoziţie la prelucrarea datelor personale, cu exceptia acelor date pentru care prelucrarea reprezinta o obligatie legala (art. 15 din Legea nr. 677/2001);
(d) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17 din Legea nr. 677/2001);
(e) dreptul de a inainta plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), precum şi de a va adresa justitiei, in conformitate cu dispoziţiile legii (art. 18 din Legea nr. 677/2001).

Va puteti exercita drepturile mentionate la lit. (a)-(d) de mai sus, printr-o cerere intocmita in scris, semnata şi inregistrata la Titan Machinery Romania SRL. In cerere, aveti posibilitatea de a mentiona daca doriti ca informaţiile sa va fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi şi de poşta electronica sau printr-un serviciu de corespondenţa care sa asigure ca predarea se va face personal.
Titan Machinery Romania SRL este obligata sa comunice informaţiile solicitate in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei dumneavoastra opţiuni de comunicare. In cazul in care nu este posibila respectarea termenelor mai sus mentionate, veti fi informat(a) asupra motivului de amanare a raspunsului, comunicandu-va totodata procedura care se are in vedere pentru soluţionarea cererii dumneavoastra, precum si termenul estimat.
 
Confidentialitatea informatiilor 

Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate tertilor numai in cazul in care exista consimţamantul dumneavoastra exprimat in scris, datat si asumat prin semnatura dumneavoastra.
In mod exceptional, acordarea consimţamantului reprezentantului legal/imputernicitului acestuia nu mai este obligatorie pentru furnizarea Informaţiilor cu caracter confidential in cazul in care:
(i) legea o cere in mod expres (in cazul solicitarilor organelor de cercetare penala, politie, organisme si institutii de control financiar, fiscal, vamal, securitate sociala, instante de judecata si orice alte institutii si/sau autoritati de supraveghere si control);

Pentru a fi in concordanta cu modificarile legislative si/sau cu realitatile practice cu care se confrunta, Titan Machinery Romania SRL isi rezerva dreptul de a ajusta oricand prezenta Politica privind Protectia Datelor cu Caracter Personal, modificarile devenind obligatorii din momentul publicarii acestora pe Site.